Strålebehandling og cytostatikabehandling

Revideret: 02.04.2020

Forud for strålebehandling rettet mod kæber, mundhule og svælg er det gældende praksis at sanere tænder og gingiva. Baggrunden herfor er, at der efter strålebehandlingen (især ved doser > 60 Gy) er en risiko for osteoradionekrose, især efter ekstraktion af molarer i underkæben. Risikoen er formentlig livslang. Behandlingen er en specialistopgave. Konsultér evt. behandlende sygehusafdeling. 

Cytostatikakure medfører i reglen en granulo- og trombocytopeniperiode på 7.-14.-dagen efter påbegyndt behandling. Større odontologiske behandlingstiltag bør kun udføres efter aftale med den behandlende sygehusafdeling og bør så vidt muligt undgås i peniperioden pga. risikoen for infektion og blødning. Både strålebehandling og - i mindre grad cytostatikabehandling - indebærer risiko for mundtørhed. Tandplejeloven giver i sådanne tilfælde mulighed for tilskud til tandbehandling. 

Gå til toppen af siden...