Dabigatran (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

Dabigatran hæmmer trombin, hvilket medfører nedsat spaltning af fibrinogen til fibrin i koagulationskaskaden, hvorved koagulationen hæmmes. Dabigatran hæmmer også trombocytaggregationen. Den toksikologiske effekt er en forstærkning af den farmakologiske effekt. Overdosering medfører derfor primært blødning pga. en for voldsom hæmning af koagulationskaskaden. 

  

Klinik

Svær toksicitet medfører blødningskomplikationer med hypotension eller nedsat ilttransport. Ofte er der tale om intrakranielle blødninger, hæmothorax, hjertetamponade, retroperitoneale blødninger eller massiv gastro-intestinal blødning. 

  

Undersøgelser

APTT, PT og INR (vær opmærksom på, at uagtet kun let forhøjede analyseresultater, kan patienten være svært overdoseret med dabigatran). 

Hæmatokrit, hæmoglobin, trombocytter og fibrinogen samt øvrige anæmiprøver. 

Levertal, nyretal samt EKG og lokalisering af blødningskilden. 

  

Behandling

Udover sædvanlig behandling med aktivt kul (inden for 4 timer) anbefales ved blødning volumenterapi, blodproduktterapi (erythrocytter, frisk frossen plasma, trombocytkoncentrat) og antidotbehandling med idarucizumab. Siden kan overvejes dialyse og eventuel kirurgisk sikring af hæmostase. 

 

Antidoter

Idarucizumab 

Gå til toppen af siden...