Brug af antidepressiva ved andre psykiske tilstande end depression

Revideret: 13.07.2020

Angsttilstande
De nyere antidepressiva betragtes i dag som førstevalgspræparater ved behandling af angsttilstande. Se Behandling af angst


Bulimia nervosa
Behandlingen af bulimi baseres primært på psykoterapeutiske metoder, men i placebokontrollerede undersøgelser er der påvist en vis effekt af specielt SSRI-antidepressiva. Alle SSRI regnes for effektive, men der er især erfaring med fluoxetin. Generelt skal man op på højere doser (for fluoxetins vedkommende 60 mg per døgn) end, hvad der anvendes i depressionsbehandling. I et dosis-respons studium fandt man, at fluoxetin var mere effektiv end placebo. 

Se evt. endvidere de nationale kliniske retningslinjer: NKR: Moderat og svær bulimi


Dystymi
Lidelsen medfører betydende indskrænket social funktion og kan forsøges behandlet med antidepressiva. Man skal være opmærksom på, at denne tilstand ofte i perioder kompliceres af egentlig depression (såkaldt double depression). Se endvidere Diagnosticering af depressioner