Bakteriel øjenbetændelse

Revideret: 05.05.2020

De typiske symptomer ved bakteriel conjunctivitis er tyktflydende gult flåd, sammenklistring af øjenlåg især om morgenen, grusfornemmelse og konjunktival injektion, hvor et eller begge øjne er involverede. 

Behandlingsvejledning

Non-farmakologisk behandling
Let øjenbetændelse uden pus kan behandles uden brug af antibiotika ved at skylle øjet i saltvand. 

Småbørn kan have vedvarende øjenbetændelse på grund af snævre tåreveje. Oftest vokser barnet sig til større tårekanaler, og symptomerne forsvinder. Behandling er aftørring med saltvand. Er symptomerne ikke svundet ved 2-års-alderen, henvises til øjenlæge. 

 

Farmakologisk behandling
Svær conjunctivitis kan behandles med antibiotika, da det afkorter forløbet. Slutresultatet er dog ens for aktiv behandling og placebo i de fleste undersøgelser. 

For yderligere se også øjenbetændelse hos børn og øjenbetændelse hos nyfødte.  

Præparatvalg

Som førstevalgspræparat bør vælges chloramphenicol, da det er bredspektret, og der er få problemer med resistens. Chloramphenicol er ikke virksomt over for pseudomonas aeroginosa, og da dette hyppigt ses hos kontaktlinsebrugere, bør her vælges tobramycin, se lokalbehandling af øjeninfektion

 

Fusidinsyre er smalspekteret og ikke virksomt over for Haemophilus influenzae og Streptoccocus pneumoniae, som er en hyppig bakterie hos mindre børn (2029) (4941). Øjenbetændelse ved samtidig øvre luftvejsinfektion eller otit bør ikke behandles med fusidin-øjendråber, da Haemophilus influenzae og Streptoccocus pneumoniae er hyppigt forekommende ved disse infektioner. Fusidinsyre er et af de få virksomme stoffer mod MRSA. For at forebygge resistensudvikling, vil det formentlig være hensigtsmæssigt at undgå at bruge stoffet ved banale lidelse som øjenbetændelse. Chloramphenicol bør foretrækkes. 

 

Behandlingen fortsættes i 2 dage efter symptomophør, normalt ikke længere end 2 uger i alt. Ved dyrkningspositiv chlamydia-infektion anvendes clarithromycin (nyfødte) oralt eller azithromycin (voksne) som øjendråber og/eller oralt.
Hvis der ikke opnås bedring efter 3 til 4 dages behandling, kan man skifte til et andet antibiotikum blandt de nævnte. Hvis der ikke forekommer bedring efter endnu 3 til 4 dage ved brug af andet præparat, kan det være relevant at lave en dyrkning fra conjunctiva, og patienten henvises til øjenlæge. Fluorquinoloner bør forbeholdes alvorlige infektioner som keratitis. 

 

Ved okulær chlamydia-infektion må samtidig uretrit mistænkes. Her skal partner også undersøges. 

Referencer

4941. Lee AE, Niruttan K,Rawson TM et al. Antibacterial resistance in ophthalmic infections: a multi-centre analysis across UK care settings. BMC Infect Dis. 2019; 19:768, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6724305/ (Lokaliseret 5. maj 2020)

 

3420. Azari AA, Barney NP. Conjunctivitis: a systematic review of diagnosis and treatment. JAMA. 2013; 310(16):1721-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24150468 (Lokaliseret 12. marts 2018)

 

2029. Høvding G. Acute bacterial conjunctivitis. Acta Ophthalmol. 2008; 86:5-17, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17970823 (Lokaliseret 1. juni 2016)