Risikofaktorer for fraktur

Revideret: 29.07.2020

 

Knoglevævets mineraltæthed (BMD) er af væsentlig betydning for risiko for fraktur. Andre forhold er imidlertid også af betydning uafhængigt af BMD, herunder (5118)

 • høj alder
 • øget faldtendens
 • arvelig disposition hos førstegenerations slægtninge
 • tidligere lavenergifraktur
 • tidlig ubehandlet menopause (< 45 år)
 • alkoholoverforbrug (> 2 genstande dgl.)
 • rygning.

 

I klinikken vurderes risikoen for frakturer derfor ved at kombinere resultatet fra en DXA-scanning (T-score) med kliniske risikofaktorer for fraktur. Risikofaktorer som aktuelt berettiger til behandling med antiresorptive lægemidler ved T-score ≤ -2,5 er vist i tabel 1 (3010). Foruden de i tabellen nævnte sygdomme disponerer en række andre sygdomme også for en øget risiko for fraktur. Fx har patienter med apopleksi en flerfoldig øget frakturrisiko som følge af en øget faldtendens i kombination med et nedsat BMD, der er en følge af immobilisation (3011)

 

Hos den enkelte patient er det muligt at estimere 10 års-risikoen for en hoftenær fraktur og for en "større" osteoporotisk fraktur (hofte, ryg, underarm og skulder) ved brug af WHO Fracture Risk Assessment Tool (FRAX®). FRAX® er et internetbaseret værktøj, som er tilpasset danske forhold, om end den præcise anvendelse af FRAX til at stille indikation for behandling endnu ikke er afklaret. På baggrund af en række risikofaktorer estimeres den absolutte risiko for fraktur. Risikomodellen er kun valideret hos personer, som ikke tidligere har været i behandling for osteoporose og kan således ikke bruges til vurdering af behandlingseffekt eller til at afgøre, hvorvidt der er indikation for fortsat behandling. 


Tabel 1. Risikofaktorer for fraktur 

 

Flg. faktorer berettiger til behandling med antiresorptive lægemidler ved T-score ≤ -2,5 

 • Arvelig disposition i lige linje for osteoporose
 • Alder > 80 år
 • Kvinder med lav legemsvægt (BMI < 19 kg/m2). Beregn BMI her: Beregning af Body Mass Index (BMI)
 • Tidligere lavenergifraktur
 • Osteogenesis imperfecta
 • Abnormt tidlig menopause (< 45 år)
 • Systemisk glukokortikoidbehandling
 • Rygning
 • Stort alkoholforbrug
 • Ældre med øget faldtendens
 • Sygdomme og medicinske behandlinger, som er associeret med osteoporose, fx:
  • Anorexia nervosa
  • Malabsorption (herunder tidl. gastrectomi)
  • Primær hyperparatyroidisme
  • Hypertyroidisme
  • Organtransplantation
  • Kronisk nyreinsufficiens
  • Langvarig immobilisation
  • Mb. Cushing
  • Mastocytose
  • Reumatoid artritis
  • Myelomatose
  • Mb. Bechterew
  • Behandling med aromatasehæmmere
  • Behandling med antiandrogener mod prostatacancer
  • Svær KOL

 

Referencer

5118. US Preventive Services Task Force; Susan J Curry, Alex H Krist, Douglas K Owens et al. Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2018; 319(24):2521-31, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29946735/ (Lokaliseret 22. juli 2020)

 

3010. Holm JP, Hyldstrup L, Jensen JB. Time trends in osteoporosis risk factor profiles: a comparative analysis of risk factors, comorbidities, and medications over twelve years. Endocrine. 2016; 54(1):241-55, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27178283 (Lokaliseret 2. februar 2017)

 

3011. Abrahamsen B, Brask-Lindemann D, Rubin KH et al. A review of lifestyle, smoking and other modifiable risk factors for osteoporotic fractures. Bonekey Rep. 2014; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25228987 (Lokaliseret 2. februar 2017)