Pompes sygdom

Revideret: 17.04.2020

Pompes sygdom er en autosomal recessiv arvelig mangel på det lysosomale enzym, sur α-glukosidase. Mangel på enzymet medfører ophobning intralysosomalt af glycogen i mange væv, især hjerte- og skeletmuskulatur, herunder respirationsmuskulatur. 

Kliniske manifestationer er progressive og inkluderer hypertrofisk kardiomyopati og muskelsvækkelse, herunder respirationsinsufficiens. Der er tale om et klinisk kontinuum med svær og hurtigt progredierende sygdom ved debut før 6-måneders-alderen (infantile type) og mere protraherede forløb hos større børn og voksne. 

Kardiomyopati er hyppig hos spædbørn, men sjælden i andre aldersgrupper, hvor påvirkning af skeletmuskulatur dominerer. 

 

Diagnostik

Diagnosen stilles ved måling af aktiviteten af sur α-glukosidase i lymfocytter med efterfølgende molekylær-genetisk analyse. 

Behandlingsvejledning

Effekten af enzymsubstitutionsbehandling med alglucosidase-alfa er veldokumenteret hos patienter med infantil type vurderet på forbedret overlevelse og motorik samt reduktion i anvendelsen af respirationsunderstøttende behandling. Der er ligeledes nogen effekt på senere debuterende typer. For alle typer er effekten individuelt varierende. Tidlig iværksættelse af behandlingen er essentiel for opnåelsen af det bedste resultat, men andre faktorer, herunder det immunologiske respons, ernærings- og træningsmæssige forhold spiller også ind.  

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Pompes sygdom. 

Referencer

4707. Joanne M, Skye N, Tracy M. The effectiveness of enzyme replacement therapy for juvenile-onset Pompe disease: A systematic review. J Inherit Metab Dis. 2019; 42(1):57-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30740732 (Lokaliseret 27. august 2019)

 

4868. Harlaar L, Hogrel JY, Perniconi B et al. Large variation in effects during 10 years of enzyme therapy in adults with Pompe disease. Neurology. 2019; 93(19):1756-67, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31619483 (Lokaliseret 17. april 2020)

 

3339. Kuperus E, Kruijshaar ME, Wens SCA et al. Long-term benefit of enzyme replacement therapy in Pompe disease: A 5-year prospective study. Neurology. 2017; 89(23):2365-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29117951/ (Lokaliseret 12. juli 2019)

 

3340. van der Ploeg AT, Kruijshaar ME, Toscano A. European consensus for starting and stopping enzyme replacement therapy in adult patients with Pompe disease: a 10-year experience. Fur J Neurol. 2017; 24(6):768-e31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28477382 (Lokaliseret 7. februar 2018)

 

3341. Broomfield A, Fletcher J, Davison J et al. Response of 33 UK patients with infantile-onset Pompe disease to enzyme replacement therapy. J Inherit Metab Dis. 2016; 39(2):261-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497565 (Lokaliseret 12. juli 2019)