Diabetes insipidus

Revideret: 06.03.2020

Diabetes insipidus er en sjælden sygdom, der er karakteriseret ved polyuri og polydipsi. Diabetes insipidus kan inddeles i to typer, der begge kan være arvelige: 

 

Central diabetes insipidus, der skyldes nedsat sekretion af ADH fra hypofysens baglap. Diagnosen stilles hyppigst efter kirurgiske indgreb i hypothalamus-hypofyse-området, i sjældnere tilfælde er tilstanden udløst af traume eller patologisk proces.

Nefrogen diabetes insipidus, der er forårsaget af manglende antidiuretisk effekt af ADH på epitelet i nyrernes samlerør. Sygdommen opstår hyppigst som følge af strukturelle eller medikamentelt betingede nyrelidelser.

Ud over disse to typer kan forbigående diabetes insipidus forekomme under graviditet (gestagen diabetes insipidus). I sjældnere tilfælde kan diabetes insipidus opstå akut i forbindelse med placentaløsning. 

Primær polydipsi er en tilstand, der kan forveksles med diabetes insipidus. Primær polydipsi kan fx ses ved psykiatriske sygdomme. 

Behandlingsvejledning

Desmopressin. Der gives initialt lav dosis (smeltetablet 60 mikrogram eller tablet 0,1 mg) 1-4 gange dgl. Det er en specialistopgave, der i nogle tilfælde kræver indlæggelse ved behandlingsstart. 

 

Carbamazepin, som stimulerer vasopressinsekretionen, kan anvendes til patienter med partiel central diabetes insipidus. Dosis er sædvanligvis 100-400 mg/døgn, men på grund af bivirkninger bør desmopressin foretrækkes. 


Parenteral indgift af desmopressin kan i sjældne tilfælde (postoperative tilstande) være hensigtsmæssig. Præparater til dette formål er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Referencer

4825. Christ-Crain M. Diabetes insipidus - new concepts for diagnosis. Neuroendocrinology. 2020; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986514 (Lokaliseret 6. marts 2020)

 

3234. Schernthaner-Reiter MH, Stratakis CA, Luger A. Genetics of Diabetes Insipidus. Endocrinol Metab Clin North Am. 2017; 46(2):305-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28476225 (Lokaliseret 9. januar 2018)

 

2706. Qureshi S1, Galiveeti S, Bichet DG et al. Diabetes insipidus: celebrating a century of vasopressin therapy. Endocrinology. 2014; 155(12):4605-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25211589 (Lokaliseret 18. maj 2016)