Astma hos voksne - klassifikation

Revideret: 20.04.2020

Klassifikation af astmasværhedsgrad

Tabel 2

Klassifikation af astmasværhedsgrad 

på baggrund af kliniske symptomer forud for start af behandling 

Intermitterende astma
Symptomer højst en gang ugentlig
Kortvarende akutte forværringer
Natlige astmasymptomer højst 2 gange om måneden
FEV1 eller peakflow større end 80% af forventet værdi
Peakflow- variabilitet eller FEV1- variabilitet mindre end 20% 

Mild persisterende astma
Symptomer oftere end 1 gang ugentligt, men sjældnere end dagligt
Akutte forværringer som kan påvirke søvnkvaliteten og de daglige aktiviteter
Natlige symptomer oftere end 2 gange om måneden
FEV1 eller peakflow over 80% af forventet værdi
Peakflow-variabilitet eller FEV1-variabilitet 20-30% 

Moderat persisterende astma
Daglige symptomer
Akutte forværringer som påvirker søvnkvaliteten og de daglige aktiviteter
Natlige symptomer oftere end 1 gang ugentligt
Daglig behov for korttidsvirkende β2-agonist
FEV1 eller peakflow på 60-80% af forventet værdi
Peakflow- variabilitet eller FEV1-variabilitet over 30% 

Svær persisterende astma
Daglige symptomer
Hyppige akutte forværringer
Hyppige natlige astmasymptomer
Begrænsning af de fysiske aktiviteter
FEV1 eller peakflow mindre end 60% af forventet værdi
Peakflow-variabilitet eller FEV1-variabilitet over 30% 


Tabel 3. Klassifikation af astma på baggrund af graden af astmakontrol efter indledt behandling 

 

Karakteristika  

 

Velkontrolleret  

 

Delvist kontrolleret  

 

Ukontrolleret  

Symptom-hyppighed 

Ingen symptomer (højst 2 gange om ugen) 

Oftere end 2 gange om ugen 

3 eller flere karakteristika for delvist kontrolleret astma er tilstede i løbet af samme uge 

Begrænsning i daglige aktiviteter pga. astma 

Ingen 

Undertiden 

Natlige symptomer/ opvågninger pga. astma 

Ingen 

Undertiden 

Behov for anfaldsmedicin 

Ingen (højst 2 gange om ugen) 

Oftere end 2 gange om ugen 

Lungefunktion, peakflow eller FEV1 

Normal 

Mindre end 80% af det normale eller af det personlige bedste 

Akutte forværringer 

Ingen 

Forekommer 

Forekommer hyppigt 

Den kliniske klassifikation af behandlet astma baseres på graden af sygdomskontrol i de sidste 4 uger. Ved sygdomskontrol forstås kontrol af sygdommens manifestationer herunder daglige og natlige symptomer, begrænsninger i dagligdagen på grund af astma, opblussen (akutte forværringer) samt forbrug af anfaldsmedicin. Sygdommen klassificeres, efter opnået grad af kontrol, i velkontrolleret, delvis kontrolleret og ukontrolleret astma. Ved den initiale vurdering af en patient anvendes fortsat klassifikationen baseret på tilstedeværelsen af symptomer og lungefunktions-niveau (tabel 2), men når den medicinske behandling er indledt og effekten af denne vurderes med henblik på eventuelle ændringer, anbefales klassifikationen på baggrund af astmakontrol, som er beskrevet i tabel 3.