Akromegali

Revideret: 29.05.2020

Der diagnosticeres omkring 20 nye tilfælde af akromegali i Danmark om året, og prævalensen er 85 pr. million. Akromegali (gigantisme) opstår på grund af et hypofyseadenom i langt de fleste tilfælde. Hypofyseadenomet producerer væksthormon (GH) og giver anledning til et forhøjet niveau af IGF-I (insulinlignende vækstfaktor). I meget få tilfælde, under 1%, er årsagen til akromegali en tumor et andet sted end hypofysen, denne tumor kan producere GHRH. 

På diagnosetidspunkt har ca. 70% af patienterne et makrohypofyseadenom (≥ 10 mm) (3085)

Behandlingsvejledning

Den primære behandling er kirurgisk, hyppigst transsfenoidal hypofyseresektion/adenomektomi. Kirurgi er den eneste behandlingsform, der kan føre til varig remission. De bedste behandlingsresultater opnås ved mikroadenomer (< 10 mm), hvor op til 80% af patienterne opnår acceptable niveauer af GH og IGF-I efter en operation. I løbet af en 10-årig periode vil over 60% af patienterne med akromegali få behov for medicinsk behandling.

Medicinsk behandling med en somatostatin-analog er indiceret: 

  • ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling
  • som primær terapi, hvis operation ikke er mulig, eller afvises af patienten og i nogle tilfælde præoperativt ved makroadenomer med henblik på at opnå tumorreduktion.

 

Ved manglende remission på en somatostatin-analog eller bivirkninger til denne, kan man forsøge at skifte mellem de to mest kendte præparater, Sandostatin LAR og Ipstyl Autogel. En somatostatin-analog kan kombineres med væksthormonreceptor-antagonisten pegvisomant, hvis der ikke opnås remission eller ved bivirkninger på monoterapi med en somatostatin-analog. Ved denne kombinationsbehandling vil ca. 15 % af patienterne, udvikle et forhøjet niveau af levertransaminase. 

Somatostatin-analoger kan også kombineres med en dopamin-agonist, cabergolin, der kan være en effektiv behandling hos et fåtal af patienter. 

Stråleterapi anvendes undtagelsesvist til patienter, der ikke responderer på eller tåler medicinsk behandling. Det biokemiske respons på strålebehandling kommer ofte sent, og medfører en øget risiko for bl.a. hypofyseinsufficiens og cerebrovaskulær sygdom. 

 

Pasireotid: 

Pasireotid er en nyere somatostatinanalog med bredere somatostatinreceptorbindingsprofil. Behandling med pasireotid medfører ofte hyperglykæmi eller manifest diabetes mellitus. Dets plads i behandlingen er derfor endnu uafklaret, men præparatet kan overvejes ved manglende effekt af konventionel somatostatinanalogbehandling. 

 

Behandlingsvejledning og rekommandationer fra RADS: 

Behandlingsvejledning fra RADS. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver. 

Referencer

4997. Grandgeorge N, Barchetti G, Grunenwald Set al. Is MRI Follow-Up Relevant in Patients With GH-secreting Pituitary Adenomas Primarily Treated and Responsive to Long-Acting Somatostatin Analogues (SMSa)?. Eur J Endocrinol. 2020; 182(1):123-30, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31705796/ (Lokaliseret 25. maj 2020)

 

4998. Gadelha M, Bex M, Colao A et al. Evaluation of the Efficacy and Safety of Switching to Pasireotide in Patients With Acromegaly Inadequately Controlled With First-Generation Somatostatin Analogs. Endocrinol. 2020; , https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00931/full (Lokaliseret 25. maj 2020)

 

3351. Dal J, Heck A, Kistorp C et al. Targeting either GH or IGF-I during somatostatin analogue treatment in patients with acromegaly: a randomized multicentre study. Eur J Endocrinol. 2018; 178(1):67-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28993415 (Lokaliseret 12. februar 2018)

 

3350. Abucham J, Bronstein MD, Dias ML. MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASE: Acromegaly and pregnancy: a contemporary review. Eur J Endocrinol. 2017; 177(1):R1-R12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28292926 (Lokaliseret 12. februar 2018)

 

3085. Dal J, Feldt-Rasmussen U, Andersen M. Acromegaly incidence, prevalence, complications and long-term prognosis: a nationwide cohort study. Eur J Endocrinol. 2016; 175(3):181-90, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27280374 (Lokaliseret 12. februar 2018)

 

5009. Bethesda (MD). LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. 2012; , https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31643176/ (Lokaliseret 29. maj 2020)

 

2243. Andries M, Glintborg D, Kvistborg A et al. A 12-month randomized crossover study on the effects of lanreotide Autogel and octreotide long-acting repeata-ble on GH and IGF-l in patients with acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf). 2008; 68(3):473-80, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17941902/ (Lokaliseret 29. maj 2020)