Hypertensiv krise

Revideret: 26.06.2020

Hypertensiv krise viser sig ved svær blodtryksforhøjelse, hvor patienten er akut påvirket i form af encefalopati (sløret sensorium, synsforstyrrelser, paræstesier, pareser, evt. kramper), akut nyreinsufficiens, lungeødem eller aortadissektion.  

Patienter med hypertension får som regel først symptomer ved et diastolisk konsultationsblodtryk ≥ 140 mmHg, mens patienter, der tidligere har været normotensive, kan udvikle organsymptomer ved lavere blodtryk. 

Patienter med hypertensiv krise som led i en eksisterende hypertension vil i reglen ikke kunne tåle en pludselig normalisering af blodtrykket, idet deres cerebrale gennemblødning vil falde til subnormalt niveau. 

 

Hypertensiv encefalopati 

Tilstanden kan være svær at skelne fra akut apopleksi, men hypertensiv encefalopati forekommer sjældent, indtræder gradvist over tid, mens apopleksien er særdeles hyppig og indtræder akut. Akut CT-scanning af cerebrum og evt. undersøgelse af øjenbaggrunden afhængig af tilgængelighed for denne undersøgelse er indiceret for at afklare billedet. 

Behandlingsvejledning

Behandling ved hypertensiv encefalopati iværksættes akut og er af vital betydning. Hvis tilstanden tillader det, gives tablet labetalol startende med 200 mg 3 gange dgl. stigende til 800 mg 3 gange dgl. ellers 25-50 mg intravenøst bolus indgivet over 1-3 minutter. Kan gentages hver 5. minut, døgndosis er maksimalt 200 mg. Alternativt kan labetalol gives som kontinuerlig infusion. Ved behov for yderligere antihypertensiva kan initialt gives tablet methyldopa 250 mg 3 gange dgl. eller intravenøs bolus af furosemid

 

Patienter med hypertensiv krise har ofte langsom og usikker ventrikeltømning, hvorfor effektiviteten af en oral behandling i de første timer, evt. døgn kan være meget usikker. Der stiles mod en reduktion af blodtrykket på maksimalt 25%, dog bør det diastoliske tryk ikke reduceres til under 110 mmHg. 

Der bør ikke gives hurtigvirkende oral nifedipin på grund af risiko for akut cerebral iskæmi, se Vejledning i svær hypertension fra Dansk Hypertensionsselskab. 

 

Ved aortadissektion iværksættes akut behandling med labetalol givet som kontinuerlig infusion. Er labetalolbehandling ikke tilstrækkelig, suppleres med infusion nitroglycerin, alternativt suppleres med infusion nitroprussid (potent arterie- og venedilatator). 

Der tilstræbes en hurtig systolisk blodtryksreduktion til < 120 mmHg.