Osteoartrose

Revideret: 05.05.2020

Osteoartrose er den hyppigst forekommende ledsygdom, ætiologien er multifaktoriel, arvelige faktorer, fejl- og overbelastning samt alder spiller en betydelig rolle. Symptomerne er først og fremmest ledsmerter, stivhed, bevægelsesindskrænkning, fejlstilling og instabilitet. Diagnosen er primært klinisk med klassisk anamnese i form af igangsætningssmerter, lindring ved bevægelse og forværring ved øget belastning. Objektivt findes hård ledhævelse, ledskurren, bevægeindskrænkning og muskelatrofi . Radiologisk ses udtyndet og skadet brusk, øget subkondral knogledannelse med osteofytdannelser ved ledrandene samt subkondrale knoglecyster. Blodprøver er normale. 

Behandlingsvejledning

Der findes ingen kausal behandling. 

Behandlingen er primært symptomatisk. Den non-farmakologiske behandling omfatter patientinformation, vægttab hjælpemidler, ledaflastning og træning. Den farmakologiske behandling består primært af smertestillende midler. Kirurgisk behandling omfatter alloplastik og artrodese. 

 

Den medikamentelle behandling omfatter: 

  • Paracetamol og typisk opioider i ventetiden på operation.
  • NSAID, som bør anvendes særdeles varsomt hos ældre pga. øget risiko for gastro-intestinale og tromboemboliske bivirkninger, se NSAID.
  • Hyaluronat til intraartikulær anvendelse, hvor der ikke er dokumenteret behandlingseffekt.
  • Glukosamin, hvor der ikke er dokumenteret klinisk betydende effekt.

 

Nationale kliniske retningslinjer

Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen oktober 2012. 

Hofteartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen august 2016. 

Kroniske nociceptive smerter - nationale kliniske retningslinjer, IRF 2018. 

 

Referencer

4944. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol. 2020; 72(2):220-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=31908163 (Lokaliseret 5. maj 2020)

 

4940. Kloppenburg M, Kroon FP, Blanco FJ et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2019; 78(1):16-24, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30154087 (Lokaliseret 4. maj 2020)

 

4939. Barnett R. Osteoarthritis. Lancet. 2018; 391(20234), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29864015 (Lokaliseret 4. maj 2020)

 

4942. Kroon FPB, Carmona L, Schoones JW et al. Efficacy and safety of non-pharmacological, pharmacological and surgical treatment for hand osteoarthritis: a systematic literature review informing the 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. RMD Open. 2018; 4(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30402266 (Lokaliseret 5. maj 2020)

 

4943. Rausch Osthoff AK, Niedermann K, Braun J et al. 2018 EULAR recommendations for physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2018; 77(9):1251-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29997112 (Lokaliseret 5. maj 2020)