De illegale rusmidler

Revideret: 31.05.2016

Antallet af illegale rusmidler, som findes på det danske marked, er ganske omfattende, og en samlet beskrivelse er ikke mulig her. Ved behov for en mere samlet redegørelse over de illegale rusmidler, der beslaglægges i Danmark, henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside om narkotika eller kontakt til Giftlinjen på tlf. 3863 5555 (nr. til sundhedspersonale). Kun de hyppigst forekomne illegale stoffer, vil blive omtalt her. 

 

Den illegale rusmiddelkultur.
Tilgængeligheden af illegale rusmidler er betydelig her i landet. 

Den seneste undersøgelse (2013) fra Sundhedsstyrelsen viser, at blandt de 16 til 44-årige har: 

  • 44,2 % (ca. 928.200) prøvet at ryge hash
  • 12,2 % (ca. 256.200) prøvet at ryge hash det sidste år
  • 4,6 % (ca. 96.600) prøvet at ryge hash den sidste måned.

 

De tilsvarende tal for brugen af alle andre illegale rusmidler er: 

  • 13,6 % (ca. 285.600) har prøvet
  • 2,6 % (ca. 56.600) har prøvet det sidste år
  • 1,0 % (ca. 21.000) har prøvet den sidste måned

 

En vigtig grund til at unge får lyst til at prøve illegale rusmidler, er at kammeraterne ser ud til at have det sjovt. Første gang unge prøver et illegalt rusmiddel, får de typisk stoffet af en ven. Da der ikke foreligger kvalitetskontrol på de illegale rusmidler, ved de unge reelt ikke, hvad de indtager. Hvor én ecstasypille kan indeholde 3 mg methylendioxymethamfetamin (MDMA), kan den næste indeholde mere end 100 mg og den tredje meget andet end MDMA. 

 

Narkotikarelaterede dødsfald gik ned fra 285 i 2011 til 210 i 2013, hvilket fortsat er for højt. Til sammenligning døde 167 i trafikken samme år. 

 

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 en vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger (2925). Af indledningen fremgår det, at vejledningen er gældende, uanset hvor behandling af rusmiddelforgiftede patienter finder sted. Der henvises i øvrigt til vejledningen. 

Referencer

1972. Politiet. Narkotikastatistik. 2016; , https://www.politi.dk/da/servicemenu/statistik/Narkotikastatistik/ (Lokaliseret 6. juni 2016)

 

2925. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger. 2012; , https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2012/Publ2012/11nov/Vejledning-om-behandling-af-akutte-rusmiddelforgiftninger.ashx (Lokaliseret 12. juli 2019)