Rabies

Revideret: 11.06.2020

Klassisk sylvatisk rabies-virus er globalt udbredt. I Danmark findes kun European Bat Lyssa Virus 1 (EBLV) hos flagermus, men det er senest påvist i en flagermus i 2009. Rabiate dyr udskiller virus i spyt og smitter gennem bid, hvor virus introduceres i bidsåret, opformerer sig lokalt, går ind i nervebanerne og bevæger sig via disse op til hjernen, hvor det medfører en svær hjernebetændelse. Smitte kan også ske via spyt ved kontakt med ikke intakt hud eller slimhinder. Inkubationstiden for rabies varierer fra < 30 dage til over et år. Der er ingen specifik behandling af rabies, og stort set alle dør 10-14 dage efter symptomdebut. De fleste humane tilfælde af rabies ses efter hundebid. Omkring 1:1.000 rejsende er udsat for dyrebid, hyppigst af hunde eller aber. Børn bliver hyppigere bidt end voksne. Alle rejsende bør derfor være informeret omkring risikoen for rabies, at undgå kontakt med dyr og vigtigheden af at søge lægehjælp efter dyrebid. 

 

Ved forebyggelse af rabies skelnes mellem præ- og post eksposition profylakse. Globalt findes flere rabies-vacciner, som er godkendt af WHO. De indeholder alle inaktiveret rabiesvirus dyrket på cellelinjer. I Danmark markedsføres aktuelt kun en enkelt rabiesvaccine. De kan gives fra fødslen. Til rejsende, der skal beskyttes før rejse, gives to doser à 1 ml i.m. dag 0 og 7 (ændret i 2017 fra tre doser). Immunsvækkede skal forsat have tre doser dag 0, 7 og 21-28. Der anbefales kun revaccination til personer med erhvervsmæssig risiko for eksposition for rabies. Disse revaccineres efter antistofmåling for at sikre vedvarende beskyttelse. Tidligere vaccinerede, der bliver eksponeret for rabies, skal have to doser vaccine dag 0 og 3. Ikke-tidligere vaccinerede, der bliver eksponeret for rabies, skal have human rabies-immunglobulin (HRIG) og have fem doser vaccine dag 0, 3, 7, 14 og 28. Den femte dosis vaccine kan udelades, hvis personen er rask og immunkompetent, vaccinen er af høj anerkendt kvalitet, og rabies-immunglobulin ligeledes af høj anerkendt kvalitet (SSI, Nye retningslinjer for rabies). Det er ikke kontraindiceret at vaccinere gravide, der har været eksponeret for rabies. Profylaktisk behandling efter mulig eksposition drøftes med Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, hvorfra human rabies immunglobulin (HRIG) og vaccine kan rekvireres af praktiserende læger på regionens regning. 

 

Vaccination mod rabies bør tilbydes personer i Danmark, der har erhvervsbetinget flagermuskontakt, personer, især børn, der skal udstationeres i rabies endemiske områder, rejsende, der via deres arbejde får kontakt med dyr, sundhedspersonale, der forventes at komme i kontakt med rabies patienter og rejsende, der opholder sig længere tid i rabies endemiske områder. Selv ved kortere rejser til lande, hvor rabies forekommer endemisk, kan det overvejes at tilbyde præeksposure vaccination mod rabies. For vaccination taler især omstændigheder ved rejsen, der gør det vanskeligt at nå til lægebehandling inden for få dage.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Rabiesvirus Rabipur®
Bavarian Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2,5 IE/dosis 1 stk.  
Rabiesvirus Rabipur®
Bavarian Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2,5 IE/dosis 1 stk.