Obstruktivt shock

Revideret: 10.07.2020

Obstruktivt shock forekommer, når kredsløbet obstrueres, hyppigst af lungeemboli efter dyb venetrombose, hjertetamponade efter hjertekirurgi, traume eller cancer i thorax, eller trykpneumothorax efter spontan eller traumatisk pneumothorax. Behandlinger retter sig mod at ophæve obstruktionen, dvs. hhv. trombolyse, kirurgisk drænage eller perkutan drænage.