Mammacancer

Revideret: 23.12.2020

Behandlingsvejledning

Mammacancer er østrogenfølsom (østrogenreceptor-positiv) i op mod 85% af tilfældene. Endokrin behandling af mammacancer foregår ved at forhindre at østrogen stimulerer cancerceller enten via en kompetitiv binding til østrogenreceptorerne i cellekernen (fx tamoxifen), ved degradering af østrogenreceptorerne ( fulvestrant) eller ved en hæmmende virkning på de enzymer (aromataseenzymer), der omdanner androgener til estron og estradiol.  

 

Endokrin behandling anvendes adjuverende og i nogle tilfælde neoadjuverende ved primær mammacancer og ved recidiveret eller metastatisk mammacancer, som er påvist østrogenreceptor-positiv. I recidivbehandling er endokrin behandling som hovedregel førstevalg, ofte i kombination med cdk 4/6 hæmmere som ribociclib/palbociclib/abemaciclib.  

 

Ovariel suppression med GnRH-analog (goserelin) kan overvejes til unge, præmenopausale kvinder med østrogenreceptor-positiv mammacancer, når patienten er ≤ 35 år og vurderes at have en høj risiko for recidiv. Doseres s.c. hver 4. uge i 2 år. 

 

Endokrin behandling gives adjuverende som en daglig dosis i 5 år for postmenopausale kvinder og mænd og 5-10 år for præmenopausale kvinder efter operation eller indtil recidiv. Ved metastatisk sygdom gives den endokrine behandling dagligt indtil progression af sygdommen. 

 

Fulvestrant gives som i.m. injektion hver 4. uge initialt med en loading-dosis efter 2 uger. Fulvestrant er udelukkende registreret til metastatisk mammacancer og kan gives i kombination med cdk 4/6 hæmmere (ribociclib/palbociclib/abemaciclib). 

 

Anvendelse af aromatasehæmmere (anastrozol, exemestan og letrozol) og fulvestrant før menopausen bør kun ske efter forudgående medikamentel kastration med GnRH-analog eller ooforektomi. 

 

Se endvidere: 

DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group): Retningslinjer/Vejledninger, 2019.