Prostatacancer

Revideret: 20.11.2020

Behandlingsvejledning

Androgen stimulation er nødvendig for normal udvikling og funktion af prostata og en forudsætning for, at prostatacancer kan opstå. Endokrin behandling af prostatakræft sigter derfor mod androgen deprivation opnået enten ved orkiektomi eller elimination og/eller blokade af androgener. Ved endokrin behandling af prostatacancer anvendes midler med direkte antagonistisk virkning på androgenreceptorer eller midler med indvirkning på steroidsyntesen eller på gonadotropinfrigørende hormoner, der via en hæmning i hypofysen nedsætter testosteronproduktionen i gonaderne. Der foretages ikke receptoranalyse på prostatacancerceller, da prostatacancer stort set altid primært er følsom for antihormonbehandling. 

 

Androgen deprivation kan opnås på følgende vis: 

1. Fjernelse af androgenproducerende kirtler: Bilateral orkiektomi. 

2. Hæmning af gonadotropinsekretion: GnRH-analoger (goserelin, leuprorelin, triptorelin, buserelin), GnRH-antagonist (degarelix) , østrogener. 

3. Androgenreceptorantagonister: Steroide antiandrogener (cyproteronacetat), non-steroide antiandrogener (bicalutamid, flutamid). 

 

2. generations endokrin terapi: 

4. Antiandrogener: Enzalutamid, apalutamid, darolutamid

5. Hæmning af androgensyntese: CYP17 inhibitorer (abirateron). 

6. Hæmning af 5-α-reduktase. 

 

Endokrin behandling anbefales dels ved lokal-avanceret prostatacancer uden fjernmetastaser, dels ved metastatisk prostatacancer. 

 

Ved lokal-avanceret prostatacancer anbefales antiandrogenbehandling med bicalutamid som førstevalg, alternativt LHRH-agonist som 3- eller 6-måneders depotbehandling. 

 

Til behandling af nydiagnosticeret højrisiko metastatisk, kastrationssensitiv prostatacancer kan abirateron overvejes i udvalgte tilfælde til patienter, der vurderes ikke at være kandidater til standardbehandling (kemoterapibehandling med docetaxel). 

 

Til behandling af metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer anbefales enzalutamid som førstelinjebehandling.  

 

GnRH-analoger anvendes desuden ved kurativt intenderet strålebehandling og bicalutamid ved salvage strålebehandling efter prostatektomi. 

 

Se endvidere: 

DUCG (Dansk Urologisk Cancer Gruppe): Prostatacancer, kliniske retningslinjer 

Medicinrådet: Anbefaling vedrørende abirateron acetat som mulig standardbehandling til nydiagnosticeret højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft, 2018