Thyroideacarcinom

Revideret: 23.12.2020

Behandlingsvejledning

Proliferationen af de follikulære epitelceller i thyroidea er TSH-afhængig (thyroideastimulerende hormon), og recidivforekomst og cancerrelateret dødelighed kan reduceres ved suppression af TSH. Ved papillære og follikulære karcinomer har behandlingen med thyroideahormon (T4 og T3) således to formål, dels at substituere den normale koncentration af T3 og T4, dels at supprimere produktionen af TSH. Målet for TSH-suppression afhænger af risikogruppe. 

 

Se endvidere: 

DAHANCA (Danish Head and Neck Cancer Study Group): National vejledning for behandling af thyroideacancer, 2015