Overproduktion af væksthormon og gastro-entero-pankreatiske endokrine hormoner

Revideret: 23.12.2020

Behandlingsvejledning

Lanreotid er førstevalg, alternativt kan octreotid anvendes. Begge er somatostatinanaloger. 

 

Se endvidere: 

Medicinrådet: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger til neuroendokrine tumorer, 2019.